KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/08

                       21/07/2016

KONU:

*KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlandı.

KDV MAHSUBU İLE PRİM ÖDEYENLERİN BORCU YOKTUR BELGESİ TALEPLERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 23 Haziran 2016 tarihli ve 2016/13 sayılı “KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri” başlıklı genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelge ile sigorta primi borçlarını KDV alacağından mahsup yoluyla ödeyen işverenlerin SGK’dan borcu yoktur yazısı alabilmelerine ilişkin açıklama yapılmıştır.

Genelgede yer alan düzenlemede;

“İşverenlerin Sosyal Güvelik Kurumuna olan borçlarını KDV alacağından mahsup yoluyla ödemeleri ve cari ay haricinde borçlarının bulunmaması halinde KDV alacağından yapılacak sigorta primi ödemelerinin vergi dairelerince en geç ayın 20 sinde hesaplarımıza aktarıldığı dikkate alınarak, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1’i ile 20’si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazı talep eden işverenlerin iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden/ saymanlıktan alacakları  “mükellef …..nın …ayına ait ….tutarındaki sigorta prim borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle ….tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır”  şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile ünitelerimize müracaat etmeleri ve “vade tarihinde KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibariyle borçlarının olduğunu kabul edeceklerine” dair  taahhütname vermeleri koşulu ile söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin Ek 2’de örneği bulunan yazını  verilmesi mümkün bulunmaktadır. “denilmektedir.

Genelge sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-07-08-EKI-SGK GENELGESI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.