Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

12/13

14.12.2017

KONU:

*Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

 

KİRA GELİRLERİNDE % 15’E DÜŞEN  GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle; kira gelirinin beyanında götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında uygulanabilen götürü gider, %15’e düşürülmüştü.

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde elde edilen hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Yıllık 13.900 TL elde edilen kira geliri için ödenecek gelir vergisi eski ve yeni uygulamaya göre şöyle olacaktır.

 

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

A-Elde edilen Kira Geliri

               13.900,00  

        13.900,00  

B-İstisna

3.900,00  

           3.900,00  

C-Kalan (A-B)

               10.000,00  

        10.000,00  

C-Götürü Gider (C*Götürü gider oranı)

2.500,00  

           1.500,00  

D-Safi İrat (GV Matrahı)

7.500,00  

           8.500,00  

E-Ödenecek Gelir Vergisi

1.125,00  

           1.275,00  

 

Gayrimenkul sermaye iradı elde eden Gelir Vergisi mükellefleri elde etmiş oldukları kira gelirlerinin beyanın da götürü gider yöntemini veya gerçek gider yönteminin seçilmesi ihtiyari olup, götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  

Düzenleme, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 Mart ayında verilecek 2017 yılı gelir vergisi beyanında bu oran uygulanacaktır.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-12-13.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.