Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlendi.

SİRKÜLER

09/11

17.09.2018

KONU:

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlendi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYDOLMA TARİHLERİ BELİRLENDİ.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile gerçek kişilere ait her türlü bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilere ilişkin işlemi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlenmişti.

Kanun kapsamında veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına gerçek kişilere ait bilgileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması zorunludur. 

Bu kapsamda 19.07.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile (Karar Sayısı:2018/88) sicile kayıt yükümlülüklerinin başlama tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne karar verilmiştir.

 

Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile veri sorumlularının kayıt başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı, hangi bilgileri içereceğine ilişkin “VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK” metni  ektedir.

Şirketlerin konu ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmelerini hukuk müşavirleri ile paylaşmalarını önemle tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.