Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.

SİRKÜLER

07/23

31.07.2017

KONU :

* Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.

 

KIYMETLİ TAŞLARIN İTHALİNDE KKDF ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

 

29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi) Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilllerine göre ithalinde KKDF kesintisi %0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 29 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-07-23.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.