KOBİ Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/03

02.07.2018

KONU:

* KOBİ Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.

KOBİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

 

24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” te değişiklik yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

  • KOBİ tanımında yer alan kriterler yeniden belirlenmiştir.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

  • KOBİ sınıflandırılması yeniden yapılmıştır.
  1. Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  1. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  1. Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  • İşletmeler, statü beyanlarını elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

    

Söz konusu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş Olup, yönetmeliğin son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-07-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.