Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER

09/04

                                                                                               08.09.2016

 

KONU :

* Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI İLE BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazetede; “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine dair” 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Buna göre;

1. Konut Teslimlerinde KDV Oranı Değişmiştir,

Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 2. madde eklenmiştir. 

Bu madde ile %18 Katma Değer Vergisine tabi konutların 31.03.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

2. ÖTV’ye Tabi (I) Sayılı Listenin A ve B cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir. Değişiklik yapılan A ve B cetvelleri listesi Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer almaktadır.

Karar 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu oranlar bugünden (08.09.2016) itibaren geçerlidir.

2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-09-04-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.