Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/23

28.05.2018

KONU:

 

* Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) Yayımlandı.

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:15) YAYIMLANDI.

 

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) yayımlanmıştır.

Değişiklik Tebliği (Seri No:15), 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklerin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) işlenmesinden ibarettir.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklere ilişkin ayrıntılı sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 30.03.2018 tarih ve 03/12 no.lu ile yayımlanmıştı.

 

Tebliğ’de yer alan açıklamalara özet olarak aşağıda yer verilmiştir.

  • Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulmasına ilişkin hüküm 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hüküm, 01.01.2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için ise 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

  • Kurumlar Vergisi Kanununun, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemini düzenleyen 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir.

 

Tebliğ Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKULER EKI-05-23.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.