Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı

SİRKÜLER

04/12

        14/04/2016

 

KONU:

*Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı.

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA 1 SIRA NOLU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2 SIRA NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI:

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Kanunla 5604 sayılı Mali Tatil ile ilgili Kanunun 1. maddesinin 6,7 ve 8. fıkralarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 01.02.2016 tarih ve 02/01 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Kanunda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

-Mali tatilin bitiminden sonra 7 gün olarak uzayan süreler kısaltılarak 5 güne düşürülmektedir.

-İkinci önemli değişiklik mali tatil uygulanmayan vergilerin kapsamı genişletilmiştir. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.

- Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış saymaktadır.

Bu defa kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de değişiklik yapan 2 sıra nolu Tebliğ 10.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1 Sıra nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’in;

-“Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı üçüncü bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve yeni örnek eklenmiştir,

-Sekizinci bölümü “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler”  başlığı altında bütünüyle değiştirilmiştir,

-“Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi” başlıklı dokuzuncu bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve örnekler eklenmiştir,

-“Diğer Hususlar” başlıklı onuncu bölümü bütünüyle değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.