Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER

    02/01 

                                                                                      01/02/2016

KONU:

* Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.

* Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.

MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER :

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18. Maddesi ile Mali Tatil uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesinin 6,7 ve 8. fıkralarında değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler ile;  

-Mali tatilin bitiminden sonra 7 gün olarak uzayan süreler kısaltılarak 5 güne düşürülmektedir.

-İkinci önemli değişiklik mali tatil uygulanmayan vergilerin kapsamı genişletilmiştir. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.

-Mali tatil nedeniyle Beyanname verme süreleri uzayan vergilerin ödeme süreleri de kısalmıştır.  Mali tatil nedeniyle uzayan beyannamelerde ödeme süresi, beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Kanun maddesinin değişiklikler yapıldıktan sonraki hali aşağıdadır;

“MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

             (6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

             (7) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

             (8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. “

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK:

6661 sayılı Kanun’la 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı “Değerli Kağıtlar Tablosu”nun (6) numaralı sırasında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir.

6. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

15 TL

b)  Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

15 TL

c)   Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30 TL

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa Geçici 3. Maddede eklenmiş olup, 31.12.2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL değerli kağıt bedeli alınacağı bu maddede düzenlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.