Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir

SİRKÜLER

06/11

13.06.2018

KONU:

* Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir.

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI BİLDİRİMLERİ E- BEYANNAME SİSTEMİNDEN 13.06.2018 TARİHİ İTİBARİYLE VERİLEBİLECEKTİR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, www.gib.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuruda; 7143 sayılı Kanun kapsamında verilecek Matrah ve Vergi Artırımı Beyannamelerinin e-Beyanname Sistemi üzerinden 13 Haziran 2018 tarihi itibariyle verilebileceği belirtilmiştir.

 

7143 Sayılı Kanunun Matrah Artırımına İlişkin Bildirimleri

 

Ayrıca e-beyanname sistemi üzerinden 7143 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Hükümleri Uyarınca;

 

- Kanunun 6/1-C Maddesine Göre İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaş Düzeltmeleri İçin Verilecek KDV Beyannamesi

- Kanunun 6/2-a Maddesine Göre Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia Düzeltmesi için Verilecek KDV Beyannamesi,

- Kanunun 6/2-b Maddesine Göre Eczanelerin Kayıtlarında Yer Aldığı Halde Fiilen Bulunmayan Emtia Düzeltmesi için Verilecek KDV Beyannamesi,

- Kanunun 6/2-b Maddesine Göre Kasa Mevcudu ve Ortak Alacakları İçin Verilecek Beyanname

e beyanname sistemine yüklenmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.