Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

05/12

 

                                                                                                                                                                     30.05.2016

KONU:

*Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR:

Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinde, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Açıklama” başlıklı duyuru yayımlamıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu duyurusunda;

  • 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1. Maddesinde; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmünün yer aldığı,
  • Buna ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 25.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık sürenin 26.05.2016 tarihinde dolduğu,
  • 26.05.2016 tarihinden itibaren iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde belgesiz kişi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunda belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı,
  • Bu doğrultuda, işverenlerin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerektiği,  ifade edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/duyurular/37-snav-ve-belgelendirme-dairesi-bakanl/2350-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-zorunluluuna-likin-acklama

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.  
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.