Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.

SİRKÜLER

11/05

10.11.2017

KONU:

*Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.

 

MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC'LERİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURU GÜNCELLENMİŞTİR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 03.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca (söz konusu Tebliğ 03.10.2017 tarih ve 10/04 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)  Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen ve 4. Maddede yer alan şartları sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açıldığı  ve mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 01.01.2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerektiği belirtilmişti.

Söz konusu duyuru müşavirliğimizce 07.11.2017 tarih ve 11/04 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 09.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda ise;

Başvuru işlemlerinde sorun yaşayan mükelleflerin, başvuru ekranı altındaki “Bağlantılar” bölümünde paylaşılan “İmzalama aracını” indirmeleri ve kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırmaları gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşımakla birlikte, elektronik başvuru sırasında, sistem tarafından şartları taşımadığı gerekçesiyle başvurusu kabul edilmeyen / başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri 65.SUBE@gelirler.gov.tr e-Posta adresine elektronik ortamda, Ödeme Kaydedici Cihazlar Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine de iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerektiği, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen mükelleflere aynı başvuru ekranından başvuru imkanı sağlanacağı belirtilmiştir.

 

(Duyuru ve ÖKC Başvuru Ekranı)

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.