Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.

SİRKÜLER

05/01

 

02.05.2017

KONU:

*Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.

 

MOBİLYADA KDV ORANINI DÜŞÜREN, BEYAZ EŞYADA ÖTV ORANINI SIFIRLAYAN BAKANLAR KURULU KARARININ SÜRESİ 30.09.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

 

03 02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.04.2017 tarihine kadar karar ekinde yer alan “1 Sayılı Cetvel’’ deki mobilya teslimlerindeki KDV oranı %18 ‘den %8’e indirilmiş, aynı kararda yer alan “2 Sayılı Cetvel” deki beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlardaki ÖTV oranı sıfıra indirilmişti.

29.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.04.2017 tarihi 30.09.2017 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu karar 29.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER 05-01 EKI-2017-10106 Sayılı BKK.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.