Muhtasar Beyannamesi İle 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

03/03

02.03.2018

KONU:

 

*Muhtasar Beyannamesi İle 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

MUHTASAR BEYANNAMESİ İLE 2017 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet adresinde Muhtasar Beyannamesi ile 2017 dönemi yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklikler ile ilgili duyurular yayımlamıştır.

 

  • Muhtasar Beyannamesi Değişikliği:

 

“Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim" uygulaması nedeniyle, muhtasar beyannamelerde "Ekler" bölümüne aşağıda yer alan yeni tablo eklenmiştir. 

 

 

 

  • 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Değişikliği:

 

2017 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır.

Bu sebepler ile Beyanname Düzenleme Programında değişiklikler yapılmış olup, düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.                                                                     

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.