Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

07/15

24.07.2017

KONU :

*Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

MUHTASAR BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde 01.07.2017 tarihinde yapılan duyuruda; muhtasar beyannamenin işyeri bilgileri ekinde, işyeri sicil numarasının daha doğru ve standart bir şekilde yazılabilmesi için değişiklik yapıldığı açıklanmıştı. Söz konusu değişiklik 03.07.2017 tarihinde 07/02 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu sefer yapılan duyuruda; “SGK İşyeri Numarası” adı altında tek alanda girişi yapılan işyeri sicil numarası Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına uygun olarak bölümlere ayrıldığı açıklanmıştır.

Buna göre, beyannamede istenilen alanların açıklaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

Yeni Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 6. ve 7. karakterleridir.

Eski Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 8. ve 9. karakterleridir.

İşyeri Sıra Numarası: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 10-16. karakterleridir.

Alt İşveren Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 24-26. karakterleridir.

SGK işyeri sicil numarası bulunmayanlar için:

Yeni Ünite Kodu: 01

Eski Ünite Kodu: 01

İşyeri Sıra Numarası: 1111111

Alt İşveren Kodu: 111

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.