Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın

SİRKÜLER

12/12

12.12.2017

 

KONU :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra: 3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA: 3) YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ.

 

Hazırlanan Genel Tebliğde, Türkiye İş Kurumundan yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin belge verilme süresi 21.03.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında protokole bağlandığından buna ilişkin fıkranın yürürlükten kaldırılması ve Tebliğin 1.1.2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde; 1/7/2018 tarihinden itibaren ise diğer illerde uygulamaya başlanılabilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir

Tebliğ ile ilgili ayrıntılı sirkülerimiz ayrıca gönderilecektir.

Tebliğ Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-12-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.