Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.07.2019 Olarak Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

10/10

30.10.2018

 

KONU :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.07.2019 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ 01.07.2019 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin pilot iller (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı) hariç, diğer illerde  uygulamaya başlama tarihi 01.07.2019 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SİRKULER EKI-10-10.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.