Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/06

       07/03/2016

 

 

 

KONU:

*Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

NAKİT SERMAYE ARTIRIMI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI:

7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6637 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle KVK'nın “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine (ı) bendi eklenmiştir.

Eklenen bu bent ile sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti. Yapılan bu düzenleme 07.04.2015 tarih ve 04/05 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Yapılan düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemenin uygulamalarına ilişkin 9 seri nolu Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup, bu taslakta yer alan düzenlemeler de 09.11.2015 tarih ve 11/02 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Daha önce taslak olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9) 4 Mart 2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

9 seri nolu Tebliğ ektedir.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.