Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı

SİRKÜLER

05/13

 

24/05/2017

 

 

KONU:

 

* Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı.

 

 

NİSAN 2017 DÖNEMİNE AİT BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILDI:

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 24 Mayıs 2017 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94 ile:

 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken 2017 / Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözkonusu Başkanlık sirküleri aşağıda sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

 

Tarih: 24/05/2017

Sayı: VUK-94/ 2017-7

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94

 

Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Tarihi: 24/05/2017

Sayısı: VUK-94/ 2017-7

 

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.