Ocak 2019 Donemi Beyannameleri Ile Basit Usule Tabi Olanlarin Yillik Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Suresi Uzatildi

 

Sirküler

02/19

 

                                                        25.02.2019

 

 

KONU:

 

* Ocak 2019 Dönemi Beyannameleri İle Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

 

Ocak 2019 Dönemi Beyannameleri İle Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 25 Şubat 2019 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/113 ile;

 

25.02.2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26.02.2019 günü sonuna kadar,

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28.02.2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükellefler beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyeceklerdir.

Ayrıca söz konusu sirkülerde; Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25.02.2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15.03.2019 günü sonuna kadar uzatıldığı ve Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin, sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Başkanlık sirküleri, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-02-19.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.