Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/26

29.05.2018

KONU:

 

* Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA YÖNELİK 498 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile YN ÖKC kullanma mecburiyeti hakkında usul ve esasların yeniden belirlendiği 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan Değişikliklere İlişkin Özet Açıklamalara Aşağıda Yer Verilmiştir.

 

  • Mevcut eski nesil ÖKC’ lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek mükelleflere ait eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik olarak bildirimin süresinin başlama tarihi 01.10.2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca benzer bir düzenleme Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü başlıklı 5 inci madde de yapılmıştır.

  • Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların eski nesil ÖKC'lerle bağlantılı olmaksızın kullanan mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine müracaat ederek gerekli bağlantı ve entegrasyon işlemlerini yaptırma zorunluluğu en geç 01.10.2018 tarihine ertelenmiştir.

 

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’na ayrıca elektronik belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz konusu belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken diğer teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlar ile belirleme yetkisi verilmiştir.

 

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-05-26.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.