Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

12/04

07.12.2017

KONU:

* Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.

ÖDEMESİ 2017 YILI ARALIK AYINA ERTELENEN 2017 YILI ŞUBAT AYINA AİT SGK PRİM TUTARI İLE 2017 YILI KASIM AYINA AİT SGK PRİM TUTARLARININ ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 34’üncü maddesinde 2017 yılı Kasım ayına ait sigorta primleri ile 2017 yılı Aralık ayına ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta primlerinin en geç 26.12.2017 tarihinde Kuruma ödeneceği belirtilmiştir.

Daha önce SGK Başkanlığı tarafından 03.10.2017 tarihinde yapılan duyuruda 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının  2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar) ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldığı ve ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı belirtilmişti. (Söz konusu duyuru 03.10.2017 tarih ve 10/02 sirkülerimiz ile müşavirliğimizce duyurulmuştu.)

 

Söz konusu yönetmeliğe aşağıda yer alan link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.