OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.

SİRKÜLER

08/05

                                         02.08.2016

 

KONU:

*OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.

 

OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME TALEBİNDE BULUNULAMAYACAKTIR.

31.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin İflas Erteleme başlıklı 4. Maddesine göre OHAL süresi boyunca iflas erteleme talebinde bulunulmayacak, bu yönde yapılan talepler mahkemece reddedilecektir. Söz konusu KHK’nin ilgili maddesi aşağıda ki gibidir;

“Olağanüstü halin devamı süresince icra iflas kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflas ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir.”

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.