ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.19.02.2018

SİRKÜLER

02/09

 

19.02.2018

 

KONU:

*ÖTV (I) Sayılı Liste  Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 

ÖTV (I) SAYILI LİSTE  GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

15.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2 ) yayımlanmış olup, yapılan düzenleme ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış, ayrıca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-02-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.