ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

07/07

 

09.07.2018

KONU:

*ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.

 

ÖTV (III) VE (IV) SAYILI LİSTE GENEL UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

05.07.2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) yayımlanmıştır.

Bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğlerde yer alan açıklamaların özetine yer verilmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)’de Yer Alan Özet Düzenlemeler:

  • 7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna yapılan değişiklik ile ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştı. Yayımlanan Tebliğ (Seri No:2) ile söz konusu düzenleme (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine işlenmiştir.
  • 7104 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna yapılan değişiklik ile (III) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’na göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmıştı. Yayımlanan Tebliğ (Seri No:2) ile ÖTV mükelleflerince gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına yapılan teslimler ile ilgili ÖTV istisnasının ve bundan doğan iadenin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)’de Yer Alan Özet Düzenlemeler:

  • 7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna yapılan değişiklik ile silah alımında veya ithalinde ÖTV istisnasından yararlanabilecek kurumlar arasına Savunma Sanayii Müsteşarlığı eklenmişti. Yayımlanan Tebliğ (Seri No:2) ile söz konusu düzenleme (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine işlenmiştir.
  • 7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna yapılan değişiklik ile ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştı. Yayımlanan Tebliğ (Seri No:2) ile söz konusu düzenleme (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine işlenmiştir.
  • 7104 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna yapılan değişiklik ile (IV) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’na göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmıştı. Yayımlanan Tebliğ (Seri No:2) ile ÖTV mükelleflerince gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına yapılan teslimler ile ilgili ÖTV istisnasının ve bundan doğan iadenin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Söz Konusu Tebliğler Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI-07-07-01.pdf
SIRKULER EKI-07-07-02.pdf
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.