ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.

 

SİRKÜLER

08/03

17.08.2018

KONU:

 

* ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.

 

ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

 

Müşavirliğimiz tarafından 17.05.2018 tarihinde yayımlanmış 05/09 sayılı sirkülerimizde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listesinde yer alan benzin, motorin, propan, bütan ve LPG isimli akaryakıt ürünlerinin;

  • Yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17.05.2018 tarihinden itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılarak,

 

  • Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17.05.2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacağı duyurulmuştu.

Bu defa; 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.08.2018 tarihli ve 41 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, karar ekinde yer alan benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bununla birlikte, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin Eki Karar da uygulanmaya devam edilecektir.

 

Söz Konusu Cumhurbaşkanı Kararı 16.08.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-08-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.