ÖTV, KKDF, Bireysel Katılım Yatırımcıları Ve Tütün Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.05.01.2018

                                                    SİRKÜLER

01/19     

05.01.2018

 

KONU:

* ÖTV, KKDF, Bireysel Katılım Yatırımcıları Ve Tütün Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

 

ÖTV, KKDF, BİREYSEL KATILIM YATIRIMCILARI VE TÜTÜN FONU İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

 

01.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 82. Maddesinde düzenlenen, 4059 sayılı Kanun’un ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellefler gerçek kişilere yönelik gelir vergisi teşviki uygulamasının süresi 5 yıl uzatılmıştır.

 

  • Yabancı tütün ithalatından ton başına 300 USD olarak alınmakta olan tütün fonu tutarı, ton başına 150 USD olarak yeniden belirlenmiştir.

 

  • Bankaların çiftçilere (kayıt ve tevsik edilmesi şartıyla) kullandırdığı azami 15.000 TL’ye kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

 

  • Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan ÖTV oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat aralıkları yeniden belirlenmiştir.

 

  • Yapılan düzenleme uyarınca makaronlar aşağıdaki oran ve tutarlarda ÖTV’ye tabi tutulacaktır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0500

  • Karar ile 2018 yılının Ocak-Haziran dönemi için ÖTV Kanunu’nun (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları hakkında Yİ-ÜFE artışına göre güncelleme yapılmayacaktır. Bu Karar kapsamında sigara, puro, tütün ve tütün mamullerinin ÖTV’sinde 2018 yılının ilk yarısında enflasyon artışı olmayacaktır.

 

Söz konusu karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-19.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.