Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

01/03

02.01.2019

KONU:

 

*Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2019 yılı için 65,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER-01-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.