Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.03/01/2018

 SİRKÜLER

01/17

                                                                                                                                                                                                                         03.01.2018

KONU:

*Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

31 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özet olarak;

  • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2018 yılı için 53,00 TL olarak belirlenmiş,

  • Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda Özel İletişim matrahına yönelik açıklamalar yapılmış,

  • FATİH Projesine ilişkin Özel İletişim Vergisi istisnasının uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-01-17.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.