Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/05

04.04.2018

KONU :

 

* Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayımlandı.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.04.2018 tarih ve ÖTV-3/2018-1 sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; “İade Hakkı Doğuran İşlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve halihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

Buna göre, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde ÖTV iade uygulamalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak İnternet Vergi Dairesinde belirtilen belgelerin, iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, sözü edilen Tebliğde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

 

ÖTV-3/2018-1 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-04-05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.