Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişik Yapıldı. 03/01/2018

SİRKÜLER

01/14     

02.01.2018

 

KONU:

* Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişik Yapıldı.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) VE (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİK YAPILDI.

 

27.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler (Seri No:1 ve Seri No:3) ile 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yaptığı bazı değişiklikler Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğin de işlenmiştir.

 

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “un Özel Tüketim Vergisi Kanuna ilişkin düzenlemelerine 07.12.2017 tarih ve 12/06 no.lu sirkülerimizde yer verilmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özet olarak açıklanmıştır:

  • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile 01.01.2018 tarihinden itibaren engelliler tarafından bedeli 200.000 TL’yi aşmayan binek otomobilleri ÖTV’siz alınabilecektir. Bu araçlar için motor silindir hacmi “1.600 cm³'ü aşanlar hariç” sınırlaması kaldırılmıştır. (Tebliğin Yürürlük Tarihi:01.01.2018)

 

  • Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Fatih (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi kapsamında 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ya da Proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için ÖTV istisnası uygulanacaktır. Fatih Projesi kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan malların  istisna kapsamında teslim edilmesine ilişkin düzenlemeler IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğine işlenmiştir.

(Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

Tebliğler sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-01-14-1.docx,SIRKULER EKI-01-14-2.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.