Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapıldı.03.01.2018

 

                                                      SİRKÜLER

01/18     

                                                                                                                                                                                                           03.01.2018

 

KONU:

 

* Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapıldı.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİK YAPILDI.

 

01.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yaptığı bazı değişiklikler Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğine de işlenmiştir.

 

Tebliğ ile; meyve nektarları, meyveli gazozlar, sade gazozlar, meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay gibi bazı alkolsüz içecekler ile makaron malların vergilendirilmesine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde gerekli değişiklikler ve açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğ’de yer alan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 

  • Meyvalı ve sade gazozlar ile alkolsüz biralar ÖTV kapsamına alınmıştır.

 

  • Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler (meyve nektarı, meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler) için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen şart, söz konusu malların toptan ve/veya ambalajlanmış teslimdir. Her iki teslim şartının tanımına ve bu tanıma uygun örneklere Tebliğ’de yer verilmiştir.

 

  • Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alındığından, Tebliğ’de bu malların ÖTV tutarının hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre makaronun vergilendirilmesinde, perakende satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak nispi ÖTV tutarı hesaplanacaktır. Ancak hesaplanan nispi tutar, birim paket içindeki her bir makaron için belirlenen asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır.

 

Tebliğ’in makaronlara ilişkin düzenlemeleri 05.12.2017 tarihinde, diğer düzenlemeleri ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

     Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

     Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-18.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.