Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I),(II) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranları Değişti. 28.03.2018

 

                                                      SİRKÜLER

03/11     

28.03.2018

 

KONU:

 

* Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli  (I),(II) Ve (III) Sayılı   Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranları Değişti.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ  (I),(II) VE (III) SAYILI   LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖTV TUTARLARI VE ORANLARI DEĞİŞTİ.

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11542 sayılı  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurlu Kararı yayımlandı.

 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yapılan değişiklik çerçevesinde bazı ÖTV Kararnamelerinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları da güncellenmiştir.

Söz Konusu Karar Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-03-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.