Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

08/02

16.08.2017

KONU :

*Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV)-1 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde 16.08.2017 tarihi itibari ile ÖTV-1 beyannamesinin “Ekler” kısmında yapılan değişiklik ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklama aşağıdadır.

4760 sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listeye ilişkin ÖTV-1 beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İndirimler (Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kulakçığındaki “İmalata Giren Mal Bilgileri” tablosuna, “Satın Alınan Maldan İmalata Giren Miktar” ve “İmalata Giren Mal İçin Ödenen ÖTV Tutarı” sütunları eklenmiştir.

Bu sebeple beyanname düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.