Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.

SİRKÜLER

    02/03 

                                                                                                             02/02/2016

 

KONU:

*Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.

PRİME ESAS KAZANÇLAR VE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlara ilişkin 28.01.2016 tarih ve 2016-3 sayılı Genelge yayımlamıştır.

2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret 1.1.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arası bir günlük normal çalışma karşılığı 54,90 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 1.1.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için uygulanacak;

-Sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,  

-İdari para cezalarında,

-Geçici iş göremezlik ödeneklerinde,

-Yurtdışında geçen süreler ile

-Hizmet borçlanmalarında,

-İsteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde,

Dikkate alınacak tutarlar, söz konusu Genelgede açıklanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/3 sayılı Genelge sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-02-03-EKI 2016-3 Sayılı SGK Genelgesi.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.