Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranını Sıfır Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Sirküler

06/02

17.06.2019

KONU :

* Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranını Sıfır Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

15.05.2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Karının 1 inci maddesinin (e) bendinde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden  binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi alınması karara bağlanmıştı.

Konu ile sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 15.05.2019 tarih ve 05/03 sayı ile yayımlanmıştı.

 

Bu defa, 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılına kambiyo satışlarında  söz konusu vergi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

 

Değişikliğin Karşılaştırmalı Halini İçeren Tablomuz Aşağıda Yer Almaktadır:

 

Eski Hali

Yeni Hali

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

-/-

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

5) İhracatçı Birliklerine üye olan kambiyo satışları

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,SIRKULER EKI-06-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.