Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER

12/01

 

03.12.2018

 

KONU:

* Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı.

 

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmıştı.

TCMB tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde söz konusu kararın uygulamasına yönelik usul ve esaslar da düzenlenmişti.

Söz konusu genelgeye ilişkin özet açıklamalarımızın yer aldığı 04.05.2018 tarih ve 05/02 sayılı sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Bu sirkülerimizde TCMB tarafından yayımlanan sermaye hareketleri genelgesinde yapılan değişiklikler sonrasında ki genelgenin son haline yer verilmiştir.

Genelge de yapılan değişikliklerden bazılarına yer verdiğimiz özet tablomuz aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

devamını ekli dosyamızda bulabilirsiniz...

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI-12-01
SIRKULER EKI-12-01 / 2
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.