Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmesini Öngören Genelge Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/07

 

 

             19/07/2016

 

KONU :

*Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmesini Öngören Genelge Yayımlandı.

 

SİGORTALILARA İŞVERENLER TARAFINDAN VERİLEN ALTINLARIN BEDELLERİNİN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİNİ ÖNGÖREN GENELGE YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 22.06.2016 tarihli ve 2016/2 sayılı “Altın Bedelleri” konulu genelge yayımlanmıştır.

Genelgede; Sigortalılara işverenler tarafından 1 Haziran 2016 tarihinden sonra bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen hatıra altınların bedellerinin ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilerek sigorta primine tabi tutulması gerektiği, belirtilmiştir.

Ayrıca genelgede; Sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda, altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Genelge sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-07-07-EKİ-SGK GENELGESİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.