Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlandı.

SİRKÜLER

12/03

                                                                                                   08.12.2016

KONU:

*Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlandı.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI:

09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun da da bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yapılan bu değişikliklerle, kuruluş aşamasında kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirkette şirket sözleşmesi ile anonim şirkette esas sözleşme ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda imzalanabilecek ve imza beyannamesi de ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebilecektir.

06.12.2016 tarihinde yayımlanan tebliğ ile; Kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicil müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-12-03-EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.