Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.

SİRKÜLER

09/02

04.09.2018

KONU:

 

* Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.

 

ŞİRKETLERİN 2018 HESAP DÖNEMİNDE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA DURUMLARINI GÖSTEREN SİSTEM KGK TARAFINDAN KULLANIMA AÇILDI.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 03.09.2018 tarihinde yayımlanan duyuru da ; şirketlerin, 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistemin kullanıma açıldığı belirtilmiştir.

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

DUYURU

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.