Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

09/08

13.09.2018

KONU:

* Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Karar Yayımlandı.

 

SÖZLEŞMELERDE YER ALAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK YERİNE GETİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı 85) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan Değişiklik ile;

  • Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.
  • Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (13.09.2018) 30 gün içinde, yukarıda yer alan ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak yeniden belirlenecektir

 

Söz konusu karar 13.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.