Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

11/08

19.11.2018

KONU:

* Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.

 

SÖZLEŞMELERİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK DÜZENLENİP DÜZENLENMEYECEĞİNİ BELİRLEYEN 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

16.10.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 -32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/52) yayımlanmıştır.

Yayımlanan değişiklik Tebliği ile önceki Tebliğ’in ( Tebliğ No: 2018-32/51) birçok maddesinde değişiklik yapılarak döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenip düzenlenemeyecek sözleşmeler yeniden belirlenmiştir.

Bu sirkülerimizde 2018-32/52 numaralı Tebliğ (Yeni Tebliğ) ile 2018-32/51 Tebliğ (Eski Tebliğ)’in değişen maddelerinin eski ve yeni hallerin karşılaştırılmasına yer verilmiştir

 

Değişen Maddelerin Eski Hali

Değişen Maddelerin Yeni Hali

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler"

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler"

MADDE 8

MADDE 8

(1) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan , konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

 

 

Devamını ekli dosyamızda bulabilirsiniz....

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI-11-08
SIRKULER EKI-11-08 / 2
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.