Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı

SİRKÜLER

12/18

21.12.2017

 

KONU:

*Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı.

 

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFATININ SÜRESİ UZATILDI.

20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72’inci maddesinde yer alan “31.12.2017” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre 31.12.2019 tarihine kadar sporculara ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden yapılacak Gelir Vergisi tevkifatı aşağıdaki oranlar üzerinden olacaktır:

 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5

Sporculara yapılacak ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden yukarıda yer alan oranlara göre tevkif edilecek Gelir Vergisi tutarları nihai vergilendirme olacak ve bu gelirler için yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeyecektir. Sporcuların elde ettiği ve Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanmış kazanç ve iratlar için beyanname verilmesi durumunda ücret ve ücret sayılan gelirler Gelir Vergisi Beyannamesine dahil edilmeyecektir.

Kanun 20.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI 12-18.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.