Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.08.01.2018

 

SİRKÜLER

01/24

08.01.2018

KONU:

*Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.

 

TAŞERON İŞVERENLERİN 2017 ARALIK AYINA AİT BİLDİRGELERİNİ SGK'YA ERKEN VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

SGK tarafından 30.12.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak SGK’ya bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçişlerindeki iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin, zamanında doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen, söz konusu sigortalılara ilişkin 2017 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt işverenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-24.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.