Tecil Faiz Oranı %22 Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER

09/05

06.09.2018

KONU:

 

* Tecil Faiz Oranı %22 Olarak Belirlendi.

 

TECİL FAİZ ORANI %22 OLARAK BELİRLENDİ.

 

06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile (Seri: C Sıra No:3) tebliğin yayımı tarihinden itibaren (06.09.2018) yapılacak müracaatlarda uygulanacak tecil faiz oranı yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

06.09.2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden tecil edilecek kamu alacakları ile yine bu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan kamu alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece uygulanacak olan tecil faiz oranı yıllık %12 olarak devam edecektir.

06.09.2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş kamu alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talep üzerine yeniden tecil yapılması halinde uygulanacak tecil faizi oranı; 06.09.2018 tarihine kadar yıllık %12, bu tarihten sonra ise yıllık %22 olacaktır.

 

Tebliğ 06.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKULER EKI-09-05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.