TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/16

          

          25/04/2016

 

 

KONU:

*TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

TÜFE'YE ENDEKSLİ ANÜİTE DEVLET TAHVİLLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

 

21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 291 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Söz konusu tebliğ ektedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 SIRKULER-04-16-.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.