* Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisi oranı yükseltildi. (%15)

Yıl: 

2010
 
 
 
SİRKÜLER
10/15
 
28/10/2010
 
 
KONU :
* Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisi oranı yükseltildi. (%15)
* Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarları arttırıldı.
 
 
1. TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN ALINAN KKDF KESİNTİSİ ORANI YÜKSELTİLDİ (%15) :
 
28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı tarihten geçerli olmak üzere; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir. (Eski oran % 10 idi.)
 
Bilindiği üzere; konut finansmanı kapsamında tüketicilere kullandırılan krediler KKDF kapsamına girmemektedir. ( Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/2)
 
2. ALKOLLÜ İÇKİLERDEN ALINAN ÖTV TUTARLARI ARTTIRILDI:
 
28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı tarihten geçerli olmak üzere; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin(A) cetvelinde yeralan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
 
2010/973 sayılı Karar ekindeki liste sirkülerimiz ekinde yeralmaktadır.
 


Sirküler

2019 2018

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.