Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/03

                 01/08/2016

 

KONU:

*Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

TURİZM İŞLETMECİLERİNİN ECRİMİSİL BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde ile;

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin 1 yıl erteleceği belirlenmişti.

30 Temmuz 2016 Tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Tahsilat Genel Tebliği

(SERİ: B SIRA NO: 10) ile bu kapsamda olan ecrimisil borçlarının ertelenmesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ecrimisil borçlarının yapılandırılarak ödemek isteyen Turizm işletmelerinin 31 Ağustos 2016  tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesiyle müraacat etmeleri gerekmektedir.

Tebliğ metni ektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI 08-03.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.