Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

06/03

04.06.2018

KONU:

*Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENELTEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

 

26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmanın vergi istisnalarına ilişkin 26. maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen IPA Genel Tebliği’nde bazı hususlarda düzenlemelere gidilmiştir.

Buna göre;

  • Avrupa Topluluğu Yüklenicisine Avrupa Topluluğu Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’li ya da KDV’siz fatura düzenlenmesi hallerinde Yükleniciye ya da Tedarikçiye KDV iadesinin yapılma şartları belirlenmiştir.
  • Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Avrupa Topluluğu Yüklenicilerine KDV İadesi ve Avrupa Topluluğu Yüklenicilerine Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi  ve Motorlu Taşıtlar Vergisi İadesi Yapmakla Yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri başlıklı Tebliğ’in 9 numaralı ekinde güncellemeler yapılmıştır.

 

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 SIRKULER EKI-06-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.