Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)'de Değişiklik Yapıldı.16.01.2018

SİRKÜLER

01/26

16.01.2018

KONU:

*Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)'de Değişiklik  Yapıldı.

 

TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2003/3)'DE DEĞİŞİKLİK  YAPILDI.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/9)” yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de yapılan değişiklik ile;

 

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecektir.

İhracat konusu mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı kaldırılmıştır. Kaldırılan bu şart Tebliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen faturalar içinde geçerli olacaktır. Bu şart KDV uygulama tebliğinde de bulunmamaktadır.

Söz konusu faturaların (her iki teslim şekline uygun olarak düzenlenen) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilecektir.

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılacaktır. Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacaktır.

 

Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-26.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.